Geschiedenis


In 1986 besloot een groep enthousiastelingen van buurtschap Helpt Elkander mee te doen aan de Volle Maonavond in Zundert. Dat beviel zo goed dat werd gestart met het organiseren van een eigen avondvulllend programma. Het Hé-Cabaret was een feit.
Over het ontstaan van de naam Hé-Cabaret zijn de meningen verdeeld. Het ligt voor de hand dat Hé een afkorting is van Helpt Elkander, maar hé is ook een vaak gebezigde kreet om iemand te begroeten of om aandacht te vragen.

Jaren van plezier en voorstellingen in zaal Victoria volgden. In 1991 viel de groep een jaar stil. Na dat jaar werd nieuw leven in de groep geblazen. Toen ging het in sneltreinvaart vooruit. Werd voorheen nog met verschillende losse sketches gewerkt, kwam er nu een verhaallijn in de sketches.

Het jubileumjaar 1996 was het hoogtepunt van de ontwikkelingen van die jaren. Bij het tienjarig jubileum pakte de groep uit en speelde de jubileumvoorstelling "Piratendochters". Voor het eerst werd een familievoorstelling op de planken gebracht. Dat smaakte naar meer en sindsdien speelt Hé het ene jaar een familievoorstelling en het andere jaar een productie voor volwassenen. Voor "Piratendochters" week Hé uit naar het toenmalige cultureel centrum van Gogh in Zundert. Vanaf dat moment werd dat de vaste locatie voor voorstellingen. De belangstelling voor de voorstellingen groeide gestaag. Om tal van redenen werd het noodzakelijk om de club formeel te organiseren. In 1996 werd daarom de verenging Hé-Cabaret & Theatergroep opgericht.

De voorstellingen ontwikkelden zich van sketches met een verhaallijn, naar een verhaal met daarin sketches verwerkt. Meer en meer werd er toneelgespeeld, maar het bleven cabaretvoorstellingen. Muziek en zang kregen een meer prominente plaats in de voorstellingen. Hé verprofessionaliseerde" in snel tempo. De groep breidde snel uit. Er kwamen mensen speciaal voor de bouw van decor, de vervaardiging van kleding, het schrijven van muziek en teksten enzovoorts. Er werd geïnvesteerd in eigen materiaal zodat de vereniging vandaag de dag kan beschikken over eigen microfoons, rookmachine, beamer, verlichting, gereedschap, mengpaneel, monitorboxen en nog veel meer. Het resultaat van deze professionalisering liet niet lang op zich wachten. Tegenwoordig grossiert Hé in schitterende decors en kleding waar menig beroepstheater jaloers op is.

 

Hé is nieuwsgierig en enthousiast. Zo werden ook andere vormen van theater ontdekt. In Eersel werd in de stromende regen meegedaan aan de Nederlandse Straattheatermanifestatie. Hé leverde verschillende bijdragen aan het alom geprezen Shakespearement dat in 2000 het dorp Zundert op de Europese kaart zette. In 2001 organiseerde Hé "Verhalen voor onderweg". Op verschillende unieke en authentieke plaatsen in Zundert werd door leden en bekende Zundertenaren een verhaal verteld. In 2003 deed Hé bescheiden maar zeer bijzonder mee aan de "Tableau Vivant Manifestatie" ter ere van het Van Gogh jaar. In 2007 werd door een delegatie van Hé meegewerkt aan een samenwerkingsproductie van alle Zundertse toneelverenigingen ten behoeve van de theatervierdaagse in Tilburg.

Hé denkt vooruit en kijkt naar de maatschappij. In 2005 werd een jongerenafdeling opgericht. Enerzijds om een gat te dichten voor de leeftijdsgroep 14 t/m 20 jaar. Deze groep kon in die periode zijn theaterambities niet goed kwijt. Anderzijds werd door deze actie voorzien in hiaten binnen de eigen spelersgroep. Binnen 5 jaar zijn 7 jongeren doorgestroomd naar de volwassen groep!

Het concept was gebaseerd op jongeren alle facetten van de theaterwereld bij te brengen. Van idee tot voorstelling, van begroting tot bezetting van de kassa, van PR tot de rol op het toneel. Gecoacht en begeleid door de productiegroep van Hé en met een eigen regisseur zetten de jongeren ieder jaar een eigen voorstelling op de planken. Van voor naar achter zijn zij hiervoor zelf verantwoordelijk.
 Hé-Cabaret & Theatergroep is zelfkritisch, vrolijk en eigenwijs en bewijst elke jaar opnieuw zijn bestaansrecht. Graag nodigt Hé u uit dit zelf te beoordelen en met ons te delen!